สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

กิจกรรมถวายพระพร ร.10

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2564
โดย : admin

ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10
ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นแต่งกายด้วยชุดนักเรียน (แทนการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย)

นักเรียนระดับประถมศึกษา จัดตารางเรียนคาบ 2-7