ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่

รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

# ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
1 ด.ช.นรเศรษฐ์ แสงคุณเมือง ประถมศึกษาปีที่ 1/2 รัตนโกสินทร์รังสิต 26 มี.ค. 63
2 ด.ช.ก้องภพ บุญคุ้ม ประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนธํญวิทย์ 26 มี.ค. 63
3 ด.ช.อธิภัทร สุวรรณกิจ อนุบาลปีที่ 3/1 อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 1 เม.ย. 63