สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

การศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

จากจำนวนนักเรียน 31 คน เข้าต่อในโรงเรียนรัฐบาลทั้งหมด 26 คน(84%) และโรงเรียนสังกัดเอกชนจำนวน 5 คน ในสังกัดโรงเรียนรัฐบาล เป็นโรงเรียนประเภทที่มีการแข่งขันสูงนักเรียนของเราสามารถสอบเข้าได้ถึง 88.4% และเป็นโรงเรียนระดับทั่วไป 11.6%