สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

การศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

จากจำนวนนักเรียน 32 คน เข้าต่อในโรงเรียนรัฐบาลทั้งหมด 29 คน(90%) และโรงเรียนสังกัดเอกชนจำนวน 3 คน